فعالیت های ما

توسعه نرم افزار

جزئیات بیشتر

آموزش، استقرار و پشتیبانی

جزئیات بیشتر

کانورت داده ها

جزئیات بیشتر

تحلیل، طراحی و تولید نرم افزار

جزئیات بیشتر

سامانه یکپارچه حفاظت و بهره برداری منابع آب و امور مشترکین

ساماب

پشتیبانی ساماب

متن کوتاه درمورد پشتیبانی ساماب

مشاهده جزئیات

نمونه قرارداد

متن کوتاه در مورد قرارداد ساماب

مشاهده جزئیات

آموزش ساماب

متن کوتاه در مورد آموزش کار با ساماب

مشاهده جزئیات

اخبار ساماب

تازه ترین اخبار و تحولات در ساماب

مشاهده جزئیات

کارگروه ها

یک متن کوتاه درباره کارگروه ها

مشاهده جزئیات

آموزش تیکتینگ

متن کوتاه در مورد سامانه تیکتینگ

مشاهده جزئیات

آخرین مطالب آموزشی

گواهینامه ها و مجوزات

رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکتهای انفورماتیکی
تاییدیه فنی نرم افزار شورای عالی انفورماتیک کشور
عضو شرکتهای دانش بنیان صنعتی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات
مجوز فعالیت سازمان نظام صنفی رایانه
عضو مرکز رشد فناوری اطلاعات
جزئیات بیشتر

ما همواره از حضور و همکاری با نیروی های انسانی شایسته در فرصت های شغلی مورد نیاز شرکت استقبال کرده ایم.فرصت های متنوع همکاری برای متخصصین رشته کامپیوتر، IT در شرکت وجود دارد. در صورتی تمایل به همکاری با ما دارید فرم استخدام را تکمیل نمایید.